Srauto valdymo priemonės

UAB „Eurocom“ (toliau – Eurocom), teikdama interneto prieigos paslaugas savo klientams naudojasi elektroninių ryšių tinklu, kurį valdanti įmonė (toliau – Tinklo teikėja) siekdama užtikrinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę bei vienodą tinklo resursų paskirstymą tarp galutinių paslaugų gavėjų, yra įsidiegusi standartinius duomenų srautų kokybės valdymo sprendimus bei sistemas, aprašytas 3GPP (TS 23.107 (UMTS), TS 23.207 (LTE, IP), 3GPP TS 23.203) standartuose. Duomenų srautas tinkle yra klasifikuojamas pagal 3GPP TS 23.203 specifikaciją ir perduodamas tinkle taikant tam tikrus kokybės parametrus (QCI, angl. Quality Class Indicator), kuriais nusakomi reikalavimai IP tinklui perduodant tam tikrą duomenų srauto tipą, pvz., VoLTE (balsines paslaugas per LTE), realaus laiko žaidimus (angl. real time gaming), IMS signalizaciją (angl. IP Multimedia Subsystem signaling), vaizdą (angl. video buffered streaming), tokiu būdu užtikrinant, kad paslaugų gavėjus pasiektų kokybiškos paslaugos. Pažymime, jog toks srauto valdymas nedaro jokio skirtingo poveikio vienodoms srauto kategorijoms, todėl Jums teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybė išliks tokia pati, nepriklausomai nuo to, kokiomis turinio teikimo paslaugomis ar programomis naudositės.

Tinklo teikėja, teikiant interneto prieigos paslaugas Eurocom klientams, siekdama užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą valdomo tinklo veikimą, vadovaudamasi Europos Sąjungos reguliavimu, gali taikyti srauto valdymo priemones šiais išimtiniais atvejais: 

įgyvendinant Europos Sąjungos ar nacionalinių institucijų priimtus teisės aktus ar įgaliotų institucijų sprendimus, kuriais yra nustatyti atitinkami įpareigojimai interneto prieigos paslaugų teikėjui. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įpareigoja interneto prieigos paslaugų teikėjus blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose nelegaliai vykdomi lošimai (daugiau http://www.lpt.lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai). Teisėsaugos institucijos įpareigoja blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose platinamas turinys yra susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir pan.

siekiant išlaikyti tinklo vientisumą ir saugumą bei apsaugoti teikiamas interneto prieigos paslaugas ir klientų galinius įrenginius nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, asmens duomenų vagysčių ir pan. Pavyzdžiui, naudojantis antivirusinėmis programomis ar specializuotais kibernetinių atakų prevencijos įrankiais aptikus kenkėjišką veiklą tinkle, gali būti blokuojamas prisijungimas prie tam tikrų elektroninio pašto dėžučių ar jų prievado (ang. port), taip pat atitinkamų IP adresų. 

siekiant užkirsti kelią gresiančiai tinklo perkrovai ar sušvelninti jau esančios laikinos tinklo perkrovos poveikį. Tokiu atveju, priklausomai nuo grėsmės pobūdžio, vadovaujantis proporcingumo principu, gali būti laikinai sumažinta duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta, pabloginti teikiamų paslaugų kokybės parametrai ar apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis, bet kokiu atveju lygiaverčiams srautams taikant vienodas sąlygas. Pavyzdžiui, keliems vartotojams sunaudojant didžiąją dalį bazinės stoties resursų (celės talpos, transporto prieigos tinklo), jei dėl šių veiksmų yra neigiamai paveikiama daugumos interneto prieigos paslaugų naudotojų gaunama paslaugų kokybė, gali būti laikinai sumažinta duomenų perdavimo sparta, o DDOS atakų ar didelio skaičiaus duomenų sesijų atvejais gali būti laikinai apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis.

Taikant srauto valdymo priemones yra tvarkomi tokie asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas. Šie duomenys naudojami tik siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir saugumui ir ne ilgiau nei tai yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bet kokiu atveju, taikant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reguliuojančiomis teisės aktų nuostatomis.

PASLAUGŲ KOKYBĖS PARAMETRAI

Duomenų kiekio apribojimai

Eurocom klientams, naudojantis interneto prieigos paslauga, suteikiamas riboto duomenų kiekio paketas. Viršijus suteikiamą riboto kiekio duomenų paketą, taikomas papildomas apmokestinimas, kuris yra nurodomas mokėjimo plano aprašyme ir yra judriojo ryšio sutarties dalis.

 

Užlaikymas, užlaikymo deviacija ir paketų praradimas

Tokie paslaugų kokybės parametrai kaip užlaikymas (angl. delay), užlaikymo deviacija (angl. jitter) bei paketų praradimas (angl. packet loss), nusakantys interneto prieigos paslaugų kokybę, judriojo ryšio tinkle nėra tiesiogiai kontroliuojami interneto prieigos paslaugų teikėjo. Šių kokybės parametrų vertės gali skirtis, priklausomai nuo joms įtaką darančių veiksnių, pvz., užlaikymas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip toli yra serveris, į kurį siunčiama užklausa. Minėtų parametrų pokyčiai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių, darančių įtaką sklandžiam tinklo darbui, gali paveikti kliento naudojimosi interneto paslaugomis patirtį. Pavyzdžiui, tinklas gali lėčiau reaguoti į siunčiamas užklausas, tinklalapių atvaizdavimas vėluoti, nutrūkti vaizdo transliacija ar failo siuntimas ir pan. Į bet kokius tinklo veikimo sutrikimus stengiamės nedelsiant reaguoti ir juos pašalinti.

Duomenų sparta

Tinklo teikėjos tinkle yra galimos lentelėje nurodytos duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartos:


GPRS EDGE UMTS
(R99)
HSPA+ DC-HSPA LTE (10MHz)/
LTE (20MHz)
LTE Advanced
Numatoma didžiausia parsisiuntimo
(angl. download) sparta
48 Kbps 238 Kbps 384 Kbps 21   Mbps 42   Mbps 75/150 Mbps 300 Mbps
Reali vidutinė parsisiuntimo
(angl. download) sparta
16 Kbps 80 Kbps 128 Kbps 7     Mbps 14   Mbps 22/50 Mbps 100 Mbps
Numatoma didžiausia išsiuntimo
(angl. upload) sparta
32 Kbps 118 Kbps 128 Kbps 5,76 Mbps 5,76  Mbps 25/50 Mbps 50 Mbps
Reali vidutinė išsiuntimo
(angl. upload) sparta
12 Kbps 40 Kbps 50   Kbps 2     Mbps 2     Mbps 12/20 Mbps 20 Mbps

Jūsų vietovėje palaikomą ryšio technologiją galite pasitikrinti ryšio žemėlapyje.

Reali užtikrinama paketinio duomenų perdavimo sparta priklauso nuo daugelio veiksnių: 

atstumo iki bazinės stoties, 
geografinių ir urbanistinių vietos ypatumų (pvz., kalvotumo, užstatymo intensyvumo, aplink esančių pastatų aukščio ir techninių charakteristikų bei kt.), 
pastato, kuriame naudojamasi interneto prieigos paslaugomis, sienų storio, aukštų skaičiaus, naudotų statybinių medžiagų,
patalpų pobūdžio (pvz., rūsiuose ir kitose patalpose, esančiose žemiau žemės lygio, signalas gali būti prastesnis),
oro sąlygų,
vartotojų naudojamų įrenginių (pvz., tam, kad būtų galimybė naudotis LTE bei LTE-Advanced internetu, Jums reikalinga naujos kartos SIM kortelė ir įrenginys su LTE / LTE-Advanced funkcija),
konkrečios bazinės stoties apkrovimo tuo metu (pvz., vietose, kuriose yra didelė žmonių, besinaudojančių interneto prieigos paslauga, koncentracija, įskaitant ekstremalių situacijų vietas ar švenčių laikotarpius ir pan.);
serverio, prie kurio jungiamasi informacijai gauti, apkrovimo, taip pat techninių parametrų.

Numatoma didžiausia duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta gali būti pasiekiama, kai vartotojas yra lauke, netoli bazinės stoties, atviroje vietoje, t. y. tokioje, kur bazinės stoties neužstoja joks pastatas, kalva ar kiti objektai, nėra audros, pūgos ar kitokių blogų oro sąlygų, naudojama galinė įranga palaiko atitinkamą technologiją (pvz., LTE-Advanced), prie tos pačios bazinės stoties prisijungusių vartotojų yra nedaug, serveris, į kurį kreipiamasi, taip pat mažai apkrautas ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo numatomos didžiausios spartos, Jūsų naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pvz., interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės spartos.

TEISŲ GYNIMO PRIEMONĖS

Tuo atveju, jei pastebėsite nuolatinį ar reguliariai pasikartojantį skirtumą tarp faktinio interneto prieigos paslaugos veikimo ir sutartyje bei interneto svetainėje nurodyto veikimo, atlyginsime Jūsų tiesioginius nuostolius, t. y. patirtas išlaidas, kai dėl mūsų kaltės negalėjote tinkamai naudotis interneto prieigos paslaugomis Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose nurodyta tvarka.