NUMERIO PERKĖLIMAS

Mobiliojo numerio perkeliamumo (MNP) paslauga yra užsakoma užpildžius nustatytos formos prašymą bei pasirašius sutartį dėl judriojo ryšio paslaugų teikimo – EUROCOM klientų aptarnavimo ir prekybos salonuose. Prieš pajungiant paslaugą Kliento patikimumas ir mokumas tikrinamas klientų patikimumo įvertinimui skirtoje informacijos sistemoje „CREDITINFO“, siekiant užtikrinti kitų klientų interesus bei teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybiškumą. Užpildytas prašymas perduodamas kliento esamam operatoriui, kuris per 24 (dvidešimt keturias) valandas pateikia atsakymą dėl duomenų tikslumo. 

MNP paslauga gali būti nesuteikiama Klientui, jeigu: 

a. Numeris nėra aktyvus Perleidėjo tinkle; 

b. Nėra abonento su nurodytu asmens/įmonės kodu; 

c. Neatitinka MNP numeris su asmens kodu/įmonės kodu; 

d. Neteisinga arba nepilnai užpildyta užsakymo forma. 

Neigiamas Perleidėjo atsakymas (nepriklausomai nuo atmetimo priežasties) laikomas to MNP proceso pabaiga. Paslauga Klientui yra įdiegiama ne vėliau kaip per LR teisės aktų nustatytą terminą. 

Numerio perkėlimą galima anuliuoti, anuliavimas gali būti atliekamas ne vėliau kaip 1 darbo diena iki numatomos numerio perkėlimo datos. Nepavykus Klientui dėl jo kaltės įdiegti MNP paslaugos, Klientas įsipareigoja atlyginti EUROCOM patirtus nuostolius. Klientui nepavykus suteikti MNP paslaugos dėl šiame skyriuje nurodytų priežasčių už įsigytas prekes nėra gražinami pinigai ir yra taikomos visos sutartinės netesybos, pagal Kliento pasirašytas sutartis. Nuo sutarties pasirašymo dienos iki MNP proceso pabaigos Klientui nebus skaičiuojamas abonentinis mokestis už teikiamas paslaugas.