Naudojimosi taisyklės

manoEurocom – EUROCOM savitarnos svetainė internete adresu  - http://www.manoeurocom.lt    

manoEurocom vartotojas –  ABONENTAS arba ABONENTO paskirtas asmuo (kurio el.paštas nurodomas), kuriam suteikta teisė naudotis manoEurocom.

Užsisakydamas manoEurocom paslaugą ABONENTAS sutinka elektroniniu būdu gauti visas sąskaitas už jam EUROCOM teikiamas paslaugas ir atsisako gauti sąskaitas popieriniu formatu paprastu paštu. Tačiau tai neapriboja ABONENTO teisės gauti sąskaitas už EUROCOM paslaugas paštu, ABONENTUI pateikus rašytinį prašymą EUROCOM klientų aptarnavimo skyriui.

ABONENTUI suteikiama teisė gauti vartotojo vardą ir slaptažodį, skirtus prisijungti prie manoEurocom adresu www.manoeurocom.lt, bei naudotis manoEurocom internetinėje svetainėje nurodytomis teikiamomis paslaugomis.

Pasirinkusiam savitarnos paslaugą ABONENTUI bus  išsiųsti prisijungimo prie svetainės www.manoeurocom.lt duomenys (prisijungimo vardas, slaptažodis) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu.

ABONENTUI nepageidaujant naudotis mano Eurocom paslauga, ABONENTAS gali būti išregistruotas iš manoEurocom sistemos per 10 darbo dienų po raštiško prašymo EUROCOM klientų aptarnavimo skyriui dienos.

EUROCOM  pasilieka teisę vienašališkai keisti manoEurocom teikiamų paslaugų pobūdį, slaptažodžio priminimo tvarką ar sąlygas, įspėdama ABONENTĄ prieš 30 dienų atsižvelgdama į saugumo reikalavimus.

ABONENTAS privalo saugoti suteiktą arba/ir pasirinktą slaptažodį ir jį naudoti prisiimdamas visą riziką ir atsakomybę.

Po pirmojo prisijungimo prie manoEurocom, sistemos saugumui užtikrinti ir siekdamas toliau naudotis manoEurocom sistemoje nurodytomis paslaugomis, ABONENTAS privalo pasikeisti slaptažodį. Vėliau ABONENTAS turi teisę bet kada keisti slaptažodį.

ABONENTAS privalo atsiskaityti su EUROCOM už visas mokamas paslaugas, kurios buvo užsakytos manoEurocom, naudojantis ABONENTUI suteiktu vartotojo vardu bei ABONENTUI suteiktu arba Kliento pasirinktu slaptažodžiu.

ABONENTAS, siekdamas gauti manoEurocom sistemoje teikiamas paslaugas, Sutarties pildymo metu privalo nurodyti galiojantį elektroninio pašto adresą ir jam pasikeitus raštu informuoti EUROCOM.

Tuo atveju, jei ABONENTAS netinkamai vykdo įsipareigojimus,  t.y. nurodo neteisingą el. pašto adresą, arba jį pasikeitęs apie tai neinformuoja EUROCOM, arba informuoja pavėluotai, visa rizika, susijusi su atsiradusiomis neigiamomis pasekmėmis ir ABONENTO patirtais nuostoliais tenka pačiam ABONENTUI.

ABONENTUI pamiršus ar kitaip praradus slaptažodį, jis gali pasinaudoti slaptažodžio priminimo sistema www.manoeurocom.lt svetainėje nustatyta tvarka.

Savitarnos paslauga ABONENTUI yra aktyvuojama nemokamai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Sutartis yra teisingai užpildyta ir ABONENTO pasirašyta.

Naudojimasis manoEurocom svetaine automatiškai nutraukiamas, kai ABONENTAS atsisako visų EUROCOM jam teikiamų  paslaugų.

ABONENTUI nesutinkant su visomis manoEurocom sistemoje nurodytomis naudojimosi sąlygomis, jis neturi teisės naudotis manoEurocom paslaugomis.

Visos taisyklės ir kita informacija, būtina naudotis savitarnos paslauga, yra nurodoma internetinėje svetainėje www.manoeurocom.lt.